Marabu

A magyar irodalom története

and tagged , , , , , , .
Az biztos, hogy Levente még makaón sem nyerne semmilyen Nobel-díjat.

A magyar irodalom története - Marabu

15 Comments

 1. Anti says:

  Bolond ez a botond, nem való leventének.

 2. Klaus Trofobia says:

  Rejtő egy időben a lipótmezei tébolydában lakott, mivel azonban nem volt közveszélyes, nappalra mindig kiengedték. Egyik este új portás volt szolgálatban, s amikor az író késő este hazatért, zárva találta a kaput. Bedörömbölt, mire kiszólt a portás, hogy mit keres? – Jöttem lefeküdni – válaszolta. Mire a kapus felháborodottan kérdezte: Megőrült maga? – Hát persze, azért lakom itt – felelte Rejtő.

 3. Dirk Gently says:

  Már bocsánat, de Rongy Elek Galamb jóvoltából csak egy negyed font bagót nyelt le… Ugyebár a klasszikus kezdőmondat úgy szól (fejből), hogy: “Galamb nekirepült a falnak, de a következő pillanatban úgy végta szájon a vitorlamestert, hogy az meglepetésében lenyelt egy negyed font bagót”.

 4. Anonymous says:

  Dirk Gently, valószínűleg Botond belekalkulálta, hogy kétszer akkorát fog ütni.

 5. Geg E says:

  Én hallottam olyan esetről, hogy valaki pofon nélkül is benyelt pár trafikot!

 6. ekszvájzed says:

  Megint belebotlottam. Már megint itt tartunk.

  Akkor közlöm, hogy Rejtőt nem bántja senki, nem utálja senki. Nem is AKARJA utálni senki. Rejtő nincs azok között, akit zsidósága a magyarság ellenségévé tett volna, vagy a magyarsággal szemben a zsidóságára hívatkozva bárki is őt akkor, vagy most felsőbbrendűnek vagy szupertehetségnek jelentette volna ki. S még akkor se szólt egy rossz szót se a magyarságra, vagy a magyarokra, országukra vagy vallásukra, mikor már rosszra kezdett fordulni a helyzet.Őt sem azok tették ki a tífuszos halálnak direkt, akik olvasták. Max. azok, akik már korábban se szerették, s észrevették, hogy békén van hagyva, de ilyenjei sajna, mindenjkinek vannak. Tehát még egyszer: nem értem, hogy az, aki Rejtőt olvassa, miért bocsásson meg a másik vonalon a magyarságot, magyar embereket csúfolóknak és gyűlölőknek, miért kellene Rejtőt is közéjük vennie, aki nem tett semmi rosszat a magyarságnak az égvilágon, nem úgy, mint mondjuk Karinthy, aki szánt szándékkal piszkolt néhány nemzeti vagy hitbeni érzést.

  S még egyszer: miért szükségszerűen buta és primitív embernek kell ábrázolni azokat, akik ellenérzést, tagadást vagy távolságtartást fejeznek ki azzal szemben, ami ma a tudatot, a gondolkodást erőszakosan kizárólag egyetlen egy irányban kívánja befolyásolni vagy formálni, azt, aki ma lázad fel egy világ(t)rend ellen, amely ki akarja nevelni, vagy irtani mindenkiből azt, hogy ugyanúgy, ahogy a magyar nemzethez való tartozás érzését becsmérlők és ellenzők, ők is tartoznak valahová, valakikhez, valamilyen országhoz és történelemhez? Miért feketeruhás kopasz az, aki észreveszi, hogy héber identitású ‘kultúrnagyságaink’ mai túlnyomó többsége finoman szólva is több mint ambivalensen viszonyul ahhoz az országhoz, amelyben él, s amelynek a nyelvét beszéli?

  Emlékezzünk. Arra pl. hogy Rejtő neve szitokszó volt az 1945-1990 közötti irodalom és művészetek felkent esztéta és művészetfilozófus nagyurainak ajkán, mert számukra egyet jelentett az alantas kommersszel és a ponyvával, a népbutítással. Emlékszem, mikor “felfedezése”, az 50-es 60-as évek fordulója után a neve hallatán az “úri” körökben az egekig csapott a fanyalgás, amikor napi- és irodalmi lapok cikkeiben alázták, és olvasóit ludasmatyis karikatúrákban csúfolták. S hogy szegény tőlük és pártállami vezetőiktől kb. az 1990-es évek elejéig egy árva megemlékező momentumot, táblát, köztéri emléket nem érdemelt. Legendává így vált, a korabeli “lázadó” fiataloknál, még a “csöves”- és rockernemzedékben is aki szeretni való figuráival, a világcsavargó kalandjaival, (melyek azért jobbára csak a kiváló koponyájában foganhattak meg), és semmi tekintélyt nem tisztelő cinizmusával, valamint szó szerint “átütő” stílusával még a korabeli badszpenszer-terenszhill -féle rosszfiú-csépelő bunyós filmeknek is valami sajátságosan ‘magyar’ utánérzést adott azokban, akik Rejtő regényeit ismerve ültek be a moziba, ezeket megnézni …

  No, ennyit erről is.

 7. ekszvájzed says:

  “csúfolták” és “S hogy” közé beszúrandó itt még ez:

  No meg amikor a könyvesboltokban szégyenkezve, a sarkokban, a krimik között (Albatrosz sorozat) dugdosták, és megvetőleg (Magvetőleg !!!) az újságárusok standjaira száműzték, hogy pironkodva vette, aki vette …

 8. Dave says:

  ekszvájzed tökéletesen jól leírta a valóságos helyzetet és a múltat. Tény viszont, hogy a képen a rendesebbik srác (Botond) se tűnik másságimádó ökohippinek. Karinthy mentségére annyit fel lehet hozni, hogy írt Trianon-ellenes verset is.

 9. Kim Ir Szen says:

  @ ekszvájzed: “Rejtő nincs azok között, akit zsidósága a magyarság ellenségévé tett volna.” “még akkor se szólt egy rossz szót se a magyarságra, vagy a magyarokra, országukra vagy vallásukra, mikor már rosszra kezdett fordulni a helyzet.”

  Értem, akkor a csendes zsidó a jó zsidó.

  A buta feketeruhás kopaszok meg jól tennék, ha egyszer elgondolkodnának e nemzet múltbéli hibáin is végre, mert ezek a magyarok sem voltak olyan tökéletesek. A hibáiból tanul az ember is, a nemzet is, de csak akkor, ha szembenéz velük. És ha ezt szóvá meri tenni valaki, az még nem utálja a hazáját vagy a saját magyarságát, csak éppen fontosabb számára hogy tisztességes gondolkodó ember legyen, mint az, hogy éppen magyarnak született-e vagy sem.

  A ” héber identitású ‘kultúrnagyságaink’” kitétel meg (ha jól értem) megint csak egy – nem is annyira – burkolt zsidózás, mert nem tudod azt megérteni, hogy valaki egyszerre lehet magyar is és zsidó is.

  Nem zavar, hogy zsidózol, amíg azt otthon, a négy fal között csinálod a “magadfajtákkal”.

 10. Kim Ir Szen says:

  @Dave: Aztán miért lenne szüksége Karinthynak mentségre?
  (Védje meg őt is a Selmeczi Gabriella?)

 11. ekszvájzed says:

  Nem értem. A Magyarországot nem útáló zsidó miért “csendes zsidó”? Magyarországot gyűlölni egy ilyen gyökerekkel bíró személy számára az ‘elvtárs’ szerint kötelező gyakorlat, anélkül nem zsidó egy zsidó, vagy mi? FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ORSZÁGOT ÉPPEN KI VAGY KIK KORMÁNYOZZÁK?

  (Amúgy meg Rejtő tiltakozhatott is volna, mint Bartók, vagy Kodály, meg emigrálhatott volna, ahogy más kabarettista társai tették, de milyen érdekes, hogy a külföldre kijutottak sem kezdték telekürtölni az akkoriban aztán tényleg élő és létező, kezdődő megszorongattatásaikkal úgy a világot, ahogy azt manapság teszik pl. azok, akik úgy látják, hogy a nyílt, leplezetlen, s teljesen ok nélkül való, de valakik által keményen felhergelt magyarellenességük miatt, mellyel az ország MAI lakosaival és népével helyezkedtek szembe, néhány ember már kritikus szemmel kezdett el tekintgetni rájuk …) Ilyen fokú lealázást és vádaskodást egy elvileges szülőfölddel, s annak a vádaskodó bajában teljesen vétlen nemzetével szemben még a világ nem látott … Mintha csupa potenciális gyilkos, alvósejtes tálib országa lennénk, akik vérben úszó kezekkel a világ kiirtását álmodják.

  Mikor még Radnóti is megbocsát, a halála szélén, sőt egy NÉMET MONDAT szavaival jelzi életének utolsó előtti leírott sorában, hogy NEM a saját magának választott népe és hazája a bűnös abban, ami vele történik … Ezért volt ő magyarabb magyar, talán szinte mindenkinél, s ezt épp az utolsó szavaival írta meg. Bármit is tett esetleg 1939 előtt cionistaként, amuivel egyesek vádolják, engem az se érdekel. S ő sem hallgatott, verseiben igenis szólt a szörnyűségről, ahogy barátai, pártfogói sem hallgattak, és ott segítettek rajta, ahol tudtak. Arról meg már nem ő tehetett, hogy olyanok keze közt végezte, akik ugyanúgy nem olvastak olyasmiket, amiket ő is írt, ahogy a mai szegény öreg embereket fillérekért megkínzó és agyonverő egyáltalánnemnácik, mert kegyelmet, sajna, azoktól sem várhatna ma, ha az ő kezükre jutna. S másik nagy, ilyen típusú diskurzusok kapcsán is gyakorta felidézhető irodalmi toposzunkra utalva megjegyezném itt, hogy az csak a történelem fintora, hogy a később a “szovjet” őrök által ezrével lelőtt dr. K.H.G.-król errefelé nem volt ajánlatos és divatos pl. sehányperceseket sem írni.

  Érdekes: azokra az őseikre ugyanis a ma radikálisai előszeretettel hivatkoznak, akik jót tettek a magyarságnak, előre vitték a gazdaságot, gyarapították azt, s öregbítették az ország hírnevét a világban, maradandót alkottak, építettek, egyéb vállalatot tettek. De valahogy a hívatkozók, ama régi, neves állampolgártársaink mai utódai, miután vagy 40 éve már senki sem bántotta vagy üldözte őket itt, s lassan újra kezdték őket elismerni, a rendszerváltás körül megjelenő ismeretterjesztő irodalmak alapján megérteni, és befogadni, (ahogy én is tettem, és meg is kedveltem őket akkor, mint történetileg jelen lévő, kultúrateremtő népet, mely akkoriban kezdett visszatalálni a saját tradícióihoz), hát nem elkezdék ezt a mára már eluralkodott rettenetet művelni egy ekkorra már teljesen békéssé és gondolkodóvá tett országgal?

  A “zsidó” népnév megemlítése, bármely nem pozitív kontextusba helyezése, vagy a rá utaló bármely célzás és körülírás, a zsidóság szerepéről, helyzetéről, hozzáállásáról való FÜGGETLEN gondolkodás, kívülről történő szemlélés miért is lehet ma egy HUMORISTA gondolkodó ember ajkán “zsidózás”? Zsidókról beszélni, eszmét cserélni bűn, ha azt nem (vagy nem egészen) zsidók teszik? Ha angolokról csevegnék, akkor “angolozás” bűnébe esnék? Egyáltalán: miért BŰN ez? Mikor ugyanezen vicclap hasábjain, karikatúráin “magyarozás”, permanens magyarságbecsmérlés folyik, nagy ügyesen az aktuálpolitikába, az amúgy TELJESEN JOGOS, (csak nem biztos, hogy tényleg azon okok miatt jogos) antifideszizmusba-antiorbánizmusba csomagolva, amikor épp nem más népek vannak valamiért a terítéken. Mindezt, még egyszer mondom, a magyarok nyelvén, és azok közig. területén.

  Ma már nem léteznek skinheadek sem. Tényleg, ajánlanék ez ügyben egy kis Wikipédiát, meg miegymást. Sajnálatos amúgy, hogy e téren a mai magyar (liberális, mert más nincs is :)) történettudomány igen kevés szakmunkával bír, pedig Isti-bizti elolvasnám, ha valaki tudományosan végigfejtené végre, kik, (de konkrétan kik) hogyan, mikor, honnan, miért, miből és mennyiből csinálták meg az utóbbi 24 év magyar “szélsőjobboldalát” mármint azt, ami a hírekben is szerepelt, rögton a főcímek után … Torgyán József III/III-as ügynök gyűjtötte össze őket legutóbb, mikor a kézimunkatanárnőjük eltűnt a színről meg volt valami razziás balhé egy Viking nevű sörözőben egyszer, s azóta nem léteznek ebben az országban. A “skinhead” kb. ugyanaz a kategória, mint az összes ifjúsági szubkult, az emóssal, a posztpunkkal, a ganxstával, stb. együtt. S többnyire csak a roma polgártársak képzeletében létezik, “szkinder” néven. Ide azért nem kéne leereszkedni már. Vagy netán azért van ez, hogy ők is értsék? :)

  Na pussz.

 12. ekszvájzed says:

  Jah, érdekes, én sose “magadfajtázok”, főleg mikor nem érzem úgy, hogy szóhasználatommal bárkit megsértettem volna. Nem kéne így utánozni azt a No.1 közellenségnek elhordott szerencsétlen nőt, aki csak pár szót akart szólni egykor a Föld egyik elnyomásban tartott népességéért, s főleg azok hölgytagjaiért. “Magamfajta” tehát monentán az, aki gondolkodik, aki nem foghad el kliséket, mantrákat, paneleket, és kötelezőem bebifláztatott tananyagokat, torkon lenyomott ideológiákat? Aki átlát egy ilyen “üzeneten” is? Kérhetném én is, hogy légyszíves a négy fal között ábrázolni primitívnek önnön hazádat, s ne azok arcába, akik néha humorra vágyva beléd botlanak, akár a google képkeresővel, ahogy vesztemre megint megtettem én. Nem érzem úgy, hogy jogos volna e kitétel, mondom mindezt úgy, értsed meg még egyszer, hogy régen még én is ezen a szinten voltam, csak aztán megláttam, hogy ez semmiféle jóra, emberi hozzáállásra, normális életre nem vezet.

  Történelmünkről meg még annyit: volt benne szép és randa, jó és rossz, igen vegyesen. Voltak, akik idegen népből lettek magyarrá, mások meg fordítva. S még te sem állíthatod, hogy a mindenkori eljárás vagy hozzáállás ehhez az országhoz teljesen igazságos és részrehajlásmentes lett volna. S hogy mindezért, a 20. századi kib@szások megindoklása végett végső soron is MA, A 21. SZÁZADBAN, 70 évvel mindezeket követőleg is a teljes magyar identitású népet kiáltsák ki bűnösnek az azt vezető ill. megvezető demagógok, és az engedelmesen gyilkolászó, később a MÁSIK pártba meg vidáman átsorozott vadállataik helyett, akiket már rég kiirtottak, vagy akik már réég kihaltak, az olyasmi, amit a nyugati világ az egyik szálom futva egymillió százalékban ítél el, a másik szálon futva meg le se szarja, sőt bátorítja és támogatja. Tehát majd lesz szembenézés mindennel, ha mindenki megteszi ezt, csak azt mondom.

  egy “magamfajta”

 13. Kim Ir Szen says:

  primitív magadfajta pöcörőkkel NEM vitatkozom.
  ‘raus!

 14. Zaz says:

  김일성-ről nem is tudtam, hogy gyáva lett volna. Ez még nekem is új. Sose késő szellemi öngólt rúgni magunknak, igaz?

 15. Ajjaj says:

  Úgy látom akad hozzászóló, aki valós történelmi ismeretek és olvasni tudás hiányában ír. Ám jó sokat. Amúgy azt se igen értem, mit keres egy karikatúrákat közlő oldalon humorérzék nélkül.